REGIONALNE CENTRUM
POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI
Według szacunków nawet czworo dzieci na każde 1000 urodzeń może być dotkniętych płodowym zespołem alkoholowym (FASD). Kampania, którą przygotowaliśmy miała rozwiać mit dotyczący nieszkodliwości małego i rzadkiego spożycia napojów alkoholowych. Jednocześnie miała budować świadomość grupy docelowej, jakie mogą być konsekwencje
Zakres prac:
ONLINE MARKETING _ ATL MEDIA _ WWW _ PRODUCTION
 
W ramach kampanii „Zapal czerwoną lampkę”, zbudowanej w kontekście walki z nieprawdziwą informacją nt. nieszkodliwości niewielkiego spożycia alkoholu w trakcie trwania ciąży, przygotowaliśmy szereg działań prowadzonych na kilku płaszczyznach. Sposób funkcjonowania synchronicznych aktywności na kanałach digital i ATL uzupełniały się, zalewając odpowiednio przygotowanym przekazem różne obszary społeczne. W naszym działaniu znalazły się spoty telewizyjne, bazujące na trzech punktach widzenia (rodzina z dzieckiem dotkniętym FASD, terapeutka pracująca z dziećmi z FASD, Influencerzy – perspektywa społeczna, autorytet), przygotowane tak, aby dogłębnie przeanalizować temat. W ofercie były też spoty internetowe bazujące na współpracy z blogerami parentingowymi, spoty radiowe, prasa, komunikacja na kanałach Social Media, konferencje prasowe, przygotowanie strony internetowej.
SPOT
FILMOWY
Doskonale zdajemy sobie sprawę z siły polskiego Internetu, dlatego
od razu wiedzieliśmy, że będziemy przekonywać ludzi do zmiany zachowańi nawyków przy wielkim wsparciu i pomocy Influencerów.
Główną osią narracji był spot filmowy, nakręcony przy współpracy z polskimi blogerami parentingowymi. Działaniem tym dotarliśmy do najodpowiedniejszej grupy docelowej kampanii, którą na co dzień obserwują miliony osób mających już dzieci, jak i przyszłych rodziców. Odbiorcy parentnigu to również ludzie, dla których konkretne twarze z blogosfery mają moc opiniotwórczą.
Odpowiednio wcześnie zaangażowani blogerzy, pomogli w przygotowaniach do kampanii społecznej. Opowiedzieli oni swoje historie związane z rodzicielstwem, wyrażając w ten sposób stanowczy sprzeciw wobec postawy alkoholowej w okresie prenatalnym. Spot pokazywano na wielu portalach internetowych, na kanałach Social Media samych twórców, zajawiano go w wydaniach papierowych gazet i poświęcono mu czas w jednym z wejść Teleexpressu.
 
 
SPOT
RADIOWY


Spot radiowy wykorzystywał hasło kampanii – zapalanie czerwonej lampki – w znaczeniu sygnalizowania problemu FASD, edukowania innych. Utrzymaliśmy pozytywny wydźwięk, przekaz nie był budowany przy wykorzystaniu negatywnych konotacji. Osadzenie fabularne pokazywało problem z perspektywy osób niezwiązanych z tzw. marginesem społecznym, co jasno wskazywało, że problem FASD jest kwestią ogólnospołeczną.
tSpot przygotowany w luźnej, lekko przyswajalnej formie, został napisany przez nasz zespół copywriterów, z uwzględnieniem potrzeb audio różnych grup społecznych. Jego rolą było zarówno uzmysłowienie skali problemu, który dotyczy Polaków niezależnie od zamożności, wykształcenia czy pochodzenia, ale również przekierowanie uwagi na działania digital (strona www, spoty reklamowe), które opierały się na treściach stricte merytorycznych.
 
PORTAL
INFORMACYJNY


Jednym z elementów przygotowania kampanii „Zapal czerwoną lampkę” była budowa strony internetowej, przygotowanej z uwzględnieniem założeń koncepcyjnych.

Strona zrobiona przez nas wykorzystywała hasło akcji w oparciu o sugestywne zdjęcie ciężarnej kobiety i zdrowego dziecka. Strona jest czytelna, została podzielona na konkretne kategorie. Dzięki temu dociera do konkretnej grupy odbiorców i ich zainteresowań.

https://fasd.rcpslodz.pl/
 
PODSUMOWANIE PRZEKAZU MEDIALNEGO
1 224 501 Dotarcie publikacji
130 Liczba publikacji
1 695 431 zł Szacunkowy AVE
SUMA EKWIWALENTU REKLAMOWEGO
WEDŁUG MEDIUM
APLAN MEDIA
MY WIEMY


Przygotowanie spotu video oznaczało dla nas cały dzień nagrań w licznej ekipie. Warto zauważyć, że część z niej stanowiła gromadka rozbrykanych dzieciaków. Praca w tak dynamicznym zespole to nie lada wyzwanie. Jednak #MYWIEMY, jak radzić sobie przed i za kamerą. Na planie nie zabrakło śmiechu i wzruszeń, ale przede wszystkim ogromnego zaangażowania i skupienia po obu stronach obiektywu.

Efekty naszej pracy dotarły do mieszkańców całej Polski. Mamy nadzieję, że w szczególności do tych, którym wydaje się, że problem dotyczy jedynie rodzin patologicznych. Nic bardziej mylnego! Właśnie dlatego pokazaliśmy zupełnie inne oblicze problemu FASD. W Aplan Media #MYWIEMY, że mądrzy rodzice to zdrowe dzieci.