Logo
PRODUKT WARMIA
MAZURY
 

Inicjatywa realizowana przez Samorząd Województwa warmińsko-mazurskiego od 2014 roku. W jej ramach wyłaniane są produkty, usługi i wydarzenia, które w ocenie komisji są wizytówką regionu.

#mywiemy

Kampania promocyjna została zrealizowana jednocześnie w mediach tradycyjnych i cyfrowych.

Zakres kampanii obejmował działania promocyjne w prasie, Internecie i radiu. Przygotowaliśmy także materiały w postaci bowflag, reklam wielkoformatowych i plakatów. Kolejnym zadaniem, za które odpowiadaliśmy, była organizacja XI Gali przyznania prestiżowych certyfikatów „Produkt Warmia Mazury”. Odbyła się ona 20.09.2019 r. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Zakres prac:
DZIAŁANIA EVENTOWE
KAMPANIA PROMOCYJNA
Uroczysta Gala

UROCZYSTA GALA

Przygotowana przez nas Gala była wydarzeniem, które stanowiło zwieńczenie kolejnej edycji konkursu „Produkt Warmia Mazury”. Jednym z jej głównych punktów było wręczenie przez Marszałka Województwa warmińsko-mazurskiego certyfikatów uprawniających do stosowania znaku „Produkt Warmia Mazury”. Zadbaliśmy, aby wszyscy goście poczuli się tego wieczoru wyjątkowo. Były kwiaty, czerwony dywan, toast i poczęstunek. Wszystko przygotowaliśmy w porozumieniu z Filharmonią. Wiemy, jak zorganizować przyjęcie na wysokim poziomie!
Uroczysta Gala
Uroczysta Gala
Uroczysta Gala
Uroczysta Gala
 

KONCERT

Po przekazaniu wyróżnień na scenie pojawił się znany w całym kraju (i nie tylko) – tak jak produkty z certyfikatem „Produkt Warmia Mazury” – zespół Pectus. Nasza agencja zapewniła wyposażenie i zaopatrzenie zgodnie z potrzebami artystów. Zadbaliśmy także o nocleg i wyżywienie dla członków zespołu. My wiemy, jak zorganizować udany koncert!
Billboard
PROMOCJA RADIO/
PRASA/INTERNET
Przygotowana przez nas kampania promocyjna dla „Produkt Warmia Mazury” obejmowała szeroki zakres działań, a w tym: opracowanie nowych haseł, napisanie i publikacje artykułów w bezpłatnej i płatnej prasie obejmującej swoim zasięgiem województwo warmińsko-mazurskie, realizację i zapewnienie emisji dla audycji i spotów radiowych w regionalnym radiu, a także działania w Internecie.

MATERIAŁY PROMOCYJNE

Wiemy, jak ważne jest pierwsze wrażenie. Dbamy, aby wszystkie przygotowane przez nas materiały wyglądały jak najlepiej. Zadbaliśmy o wysoką jakość wykonania plakatów, zaproszeń i certyfikatów, a także flag promocyjnych typu bowflag.
Zaproszenie
Zaproszenie