Logo
POLSKIE PARKI NARODOWE
 

Projekt edukacyjny, który w jasny, ale równocześnie ciekawy i zaskakujący sposób przedstawił funkcjonowanie Parków Narodowych oraz obowiązujące w nich zasady.

#mywiemy

Stworzyliśmy sześć krótkich filmów animowanych z charakterystycznymi bohaterami.

Jesteśmy autorami koncepcji kreatywnej, scenariuszy oraz filmów animowanych w projekcie zrealizowanym dla Polskich Parków Narodowych. Krótkie filmy dzięki swojej przyjaznej formie trafiają do młodszych, jak i starszych odbiorców. Ich celem jest wskazanie pozytywnych postaw i zachowań, ale również tych, których trzeba unikać, ponieważ są niezgodne z regulaminem obszarów chronionych.

Zakres prac:
DZIAŁANIA EVENTOWE_
SOCIAL MEDIA_
ATL i BTL MARKETING
Kreacja postaci

KREACJA
POSTACI

Bohaterami stworzonych animacji zostali Żubr i Turyści. Żubr to symbol, przedstawiciel przyrody, mieszkaniec Parków, a więc autorytet i przewodnik. Turyści to sympatyczni ludzie z miasta, którzy niewiele wiedzą o dzikiej naturze, jednak chcą się uczyć. Ich przypadkowe spotkania stanowią pretekst do rozmów na tematy dotyczące zachowania na obszarach Parków Narodowych.

ODCINEK 1

To wprowadzenie do tematu. Żubr opowiada niedoświadczonemu Turyście o powodach, dla których utworzono Parki Narodowe. Wyjaśnia, jak ważną funkcję pełnią ich pracownicy, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie oraz pokrótce wyjaśnia ich zadania. Widz po obejrzeniu materiału zna podstawowe fakty historyczne oraz misję Parków Narodowych.

ODCINEK 2

W drugiej animacji Żubr uświadamia Turyście zasady panujące w Parkach Narodowych. Przy czym nie są to jedynie zakazy, to wytłumaczenie przyczyn, dlaczego należy postępować zgodnie z regulaminem. Mówi, dlaczego nie należy dokarmiać zwierząt, śmiecić czy hałasować. Widz po obejrzeniu animacji wie, czego nie powinien robić i zna negatywne skutki postępowania wbrew zasadom. Wie, że turysta jest mile widzianym gościem, jednak powinien dostosować się do reguł panujących na danym obszarze.
 

ODCINEK 3

Żądny przygód Turysta dopytuje Żubra o możliwość uprawiania sportów w Parkach Narodowych. Nowo poznany przyjaciel opowiada, jakie dyscypliny są dozwolone i jak się do nich przygotować, aby nie zaszkodzić przyrodzie. Widz uświadamia sobie, że Parki są domem wielu gatunków zwierząt i roślin. Uprawianie sportów jest tutaj możliwe, jednak na określonych zasadach i w określonych miejscach.
 

ODCINEK 4

Turysta bardzo pragnie uwiecznić niecodzienne widoki na fotografiach, spotykając po drodze Żubra, dowiaduje się, jak to robić, by nikomu nie zaszkodzić. Płoszenie czy nęcenie zwierząt nie jest najlepszym sposobem na dobre zdjęcie. Dzika natura jest niesamowita i należy powstrzymać swój egoizm, w imię dobra przyrody, dla której domem są właśnie Parki Narodowe.
 

ODCINEK 5

Animacja skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców terenów sąsiadujących z Parkami Narodowymi. Wskazuje na korzyści wynikające z takiej lokalizacji, zwłaszcza ekologiczny i turystyczny charakter terenu. Mieszkanie w okolicach miejsc atrakcyjnych, jakimi na pewno są Parki Narodowe, nie jest przeszkodą, stanowi wręcz szansę na rozpoczęcie własnego biznesu.
 

ODCINEK 6

Ostatnia animacja stanowi swoiste podsumowanie. Żubr, jako przedstawiciel przyrody i Turysta, jako człowiek z miasta uświadamiają sobie, że w Parkach Narodowych konieczna jest symbioza natury z człowiekiem. Naturę należy bezwzględnie szanować i wspierać, jednak w jak największym stopniu pozostawiać ją samą sobie. Wtedy odwdzięczy się niesamowitymi widokami i doznaniami.
 

PODSUMOWANIE

Stworzone animacje stanowią wyjątkowy materiał edukacyjny. O jego unikalności świadczy forma przekazu – jasna i zrozumiała przez wszystkie grupy wiekowe. Każdy z odcinków w kilka minut streszcza w sobie to, co najważniejsze, czyli reguły zachowania w Parkach Narodowych. Jednak treść nie mówi o zakazach, pokazuje skutki negatywnej działalności człowieka. Skutki, których można uniknąć, stosując się do regulaminów obszarów chronionych.