PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi z powodzeniem wiele inwestycji w celu poprawy stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, a co za tym idzie, podniesienia komfortu transportu osobowego i towarowego.

  • VIDEO
  • EVENT
  • ONLINE MARKETING
  • PRODUCTION

W celu rozpowszechnienia informacji na temat postępów prac oraz wdrażanych zmianach, Klient zlecił nam zrealizowanie szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-promocyjnej. Powierzono nam przygotowanie i wykupienie artykułów sponsorowanych w prasie oraz Internecie, a także zorganizowanie szeregu konferencji prasowych.

 

Na potrzeby projektu niezbędne było wykonanie materiałów informacyjnych oraz fotograficznych, jak również internetowej kampanii bannerowej. Dla podniesienia atrakcyjności powierzono nam wykonanie videoinfografiki, filmu promocyjnego oraz internetowego przewodnika po inwestycji oraz Gorzowie Wielkopolskim, dzięki którym nasze działania nabierają niepowtarzalnego charakteru.