Gmina Opole Lubelskie powierzyła nam realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Opole Lubelskie –do dotknięcia, do zasmakowania- przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo-społecznej obszarów zdegradowanych”.

  • BRAND DESIGN
  • ATL MEDIA
  • WWW
  • PRODUCTION

Dla klienta zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy stronę internetową oraz zaawansowaną mapę interaktywną. Były one głównym narzędziem komunikacji dla wszystkich działań informacyjno-promocyjnych. Dzięki swojej intuicyjności oraz czytelnej linii graficznej zarówno strona jak i mapa spotkały się z uznaniem nie tylko naszego klienta, ale przede wszystkim użytkowników serwisu.

W ramach działań informacyjnych zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy również specjalny leksykon oraz publikację „Modelowe podejście do partycypacji”.

W skład kampanii wchodziło również opracowanie i dostarczenie broszur, gazetki oraz gadżetów, w tym przypinek, toreb bawełnianych, kubków ceramicznych, kredek świecowych, długopisów, magnesów oraz specjalnych map miasta. Szybko znikały z magazynowych półek!