Logo

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kompleksowe działania wokół konkursu… dla każdego miasta w Polsce! Projekt "Miasto z klimatem" pozwolił nam przejść pełną drogę realizacji aktywacji ogólnokrajowej we współpracy z Ministerstwem. Od projektowania identyfikacji wizualnej, przez tworzenie mechaniki konkursu, po prowadzenie sekretariatu i wielokanałową promocję w mediach.

#mywiemy
Idea: współczesne miasta są obszarami, które z jednej strony są wyjątkowo silne dzięki rozwojowi techniki i technologii, z drugiej są szczególnie wrażliwe, bo to w nich koncentrują się największe ekologiczne niedostatki i najpilniejsze wyzwania z zakresu ochrony środowiska.

Docenienie dotychczasowych starań samorządów z całej Polski stało się osią promocji dobrych praktyk i „zielonego podejścia”. Konkurs skierowany do każdego polskiego miasta na szeroką skalę zachęcał do dzielenia się dokonaniami podejmowanych inicjatyw i ich efektami ekologicznymi czy społecznymi. Każdy samorząd mógł zgłosić swoją inwestycję o pozytywnym wpływie na środowisko oraz życie mieszkańców.
Zakres prac:
BRAND DESIGN_ WWW_ STRATEGY_
ATL_ BTL_ SOCIAL MEDIA_
ONLINE MARKETING_
Identyfikacja wizualna
Zaczęliśmy pracę… od początku, czyli stworzenia pełnej identyfikacji dla konkursu. Zaproponowane rozwiązania: logotyp, kolorystyka, motywy graficzne i fonty oddają nowoczesnego i proekologicznego ducha projektu. W naszym brandingu środowisko naturalne i działalność człowieka przenikają się, tworząc zrównoważoną jedność. Wykreowaliśmy markę „Miasto z klimatem”, która ma szansę zagościć w przestrzeni publicznej i przekazywać jej wartości przez kolejne lata.
Miasto z klimatem identyfikacja wiazualna Miasto z klimatem identyfikacja wiazualna
Strona
internetowa
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy przyjazną stronę internetową konkursu: www.konkursmiastozklimatem.pl. Informowała o zasadach konkursu, stanowiła narzędzie do pozyskiwania zgłoszeń, ale do dziś pełni również funkcję agregatu atrakcyjnych treści merytorycznych. To między innymi doniesienia ze świata zielonych innowacji, artykuły o nowoczesnych rozwiązaniach czy przykładach wzorcowych inwestycji.
Miasto z klimatem
Miasto z klimatem w liczbach
Co zrobiliśmy?
Zaprojektowaliśmy wielopłaszczyznową kampanię promocyjną wokół projektu. Prowadzona była na dwóch polach: działań naborowych w celu precyzyjnego dotarcia do samorządów i zachęcenia ich do wzięcia udziału w rywalizacji oraz działań informacyjnych, szerzących idee projektu na arenie ogólnopolskiej.

Dotarcie aż do 944 miast zapewniła kampania w kanałach ATL, a także działania bezpośrednie. Treści informujące o możliwości zgłoszenia w ramach konkursu emitowane były m.in. poprzez wieloformatową kampanię odsłonową, na łamach prasy branżowej czy portali internetowych o tematyce samorządowej. Posiadając rozbudowaną bazę kontaktową mogliśmy docierać do konkretnych przedstawicieli JST bezpośrednio, poprzez e-mailing, kontakt telefoniczny i osobisty.
Miasto z klimatem Miasto z klimatem
Dodatkowo zbudowaliśmy angażującą komunikację w social media, korzystając z profili Ministerstwa, a także stworzyliśmy potężny pakiet contentowy: od autorskich animacji, materiałów wideo z udziałem Ministra, przez infografiki, aż po artykuły. W trakcie promocji wykorzystaliśmy również posiadaną sieć kontaktów z przedstawicielami mediów, by umożliwić zapewnić sobie organiczną promocję w szerokich kanałach dotarcia.

Dzięki naszym działaniom o konkursie „Miasto z klimatem” stało się głośno w środowiskach samorządowych. Zapewniliśmy liczbę zgłoszeń pozwalającą na przyjrzenie się najciekawszym, zielonym inwestycjom z całego kraju, zarówno z małych miejscowości, jak i dużych metropolii. Zostały wnikliwie przeanalizowane, a laureaci odebrali nagrody w trakcie gali finałowej. Podsumowaniem projektu stał się Podręcznik Dobrych Praktyk opisujący zgłoszone inicjatywy – obszerne wydawnictwo, będące kopalnią wiedzy o staraniach polskich JST w kierunku budowania lepszej, przyjaznej naturze i mieszkańcom rzeczywistości.
Miasto z klimatem
Miasto z klimatem Miasto z klimatem Miasto z klimatem
Miasto z klimatem
Miasto z klimatem Miasto z klimatem