ŁÓDŹ CONVENTION BUREAU

Dla Urzędu Miasta Łodzi zrealizowaliśmy kampanię dotyczącą turystyki biznesowej Aglomeracji Łódzkiej, w ramach której powstał dedykowany serwis internetowy oraz katalog biznesowej oferty turystycznej z naszego regionu.

  • www
  • BRAND DESIGN
  • PRODUCTION

Przygotowane materiały nawiązują wizualnie do identyfikacji wizualnej miasta i doskonale wpisują się w jego strategię promocyjną. Portal skierowany jest przede wszystkim do obiorcy biznesowego, który zamierza zorganizować lub wziąć udział w konferencji. Użytkownicy mogą wyszukać istniejące wydarzenia, zapoznać się z potencjałem kulturalno-turystycznym, gospodarczym oraz akademickim miasta, a także bazą konferencyjno-hotelową całej aglomeracji.

Ponadto portal pozwala na zaplanowanie konferencji. Użytkownicy mogą w tym zakresie skorzystać z dedykowanego narzędzia, które ułatwi dobór właściwych obiektów, uwzględniających m.in. liczbę uczestników, preferowany rodzaj lokalizacji, bazę noclegową czy planowany wieczorny bankiet.