konkurs

„Twój dom – dialog z tradycją”

Webinar


Webinar „Architektura regionalna: przeszłość – współczesność – przyszłość. Dyskusja o możliwościach czerpania wzorców z tradycji we współczesnym budownictwie na terenach wiejskich”.
Webinar organizowany jest w ramach konkursu architektonicznego „Twój dom – dialog z tradycją”. Organizatorami są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Narodowy Instytut Dziedzictwa.