KAMPANIA DOTYCZĄCA NIEDOPUSZCZALNOŚCI PRZEMOCY SEUKSUALNEJ WOBEC KOBIET

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Na potrzeby konkursu dotyczącego opracowania kampanii radiowej i internetowej dotyczącej niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet przygotowaliśmy 3 podstawowe linie kreatywne. Każda z nich została wykonana w taki sposób, by przykuć uwagę i zapaść głęboko w pamięć odbiorcy.

  • BRAND DEISGN

Pierwszą opatrzyliśmy hasłem bezpośrednio odwołującym się do przyczyn czynów o charakterze przemocy seksualnej. Ideą było uświadomienie, że przemoc seksualna objawia się w różny sposób. Hasło miało za cel inspirować do poszukiwań i dzielenia się informacją na temat przyczyn przemocy seksualnej, które w społeczeństwie nie są uznawane za jednoznaczne.

Przy drugiej linii kreacyjnej skupiliśmy się na pokazaniu, co należy zrobić. Chcieliśmy pokazać, że każdy może zmienić koszmar ofiar i nikt nie powinien pozostawać bezczynny. Na nas wszystkich ciąży brzemię odpowiedzialności za przemoc, jeśli widzimy czyjąś krzywdę i nie próbujemy tej osobie pomóc. Zwracaliśmy jednocześnie uwagę na istniejące w społeczeństwie stereotypy przywalające na przemoc seksualną, a także piętnującymi ofiary przemocy jako osoby, które powinny czuć wstyd.


Na koniec zwróciliśmy uwagę na bardzo poważny i niezwykle skomplikowany problem przemocy w rodzinie. W polskiej świadomości społecznej rodzina odbierana jest jako miejsce najbezpieczniejsze, ale jednocześnie istnieje przymus rozwiązywania kwestii we własnym gronie oraz nieinterweniowania w sprawy partnerów, małżonków, rodziców, rodzeństwa i pozostałych członków rodziny. Podobnie jak w przypadku drugiej linii kreatywnej naszym celem było uświadomienie ludziom, że nie mogą pozostać obojętni.