Dofinansowanie

APLAN MEDIA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV) Celem projektu jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy