CENTRUM OBSŁUGI
PRZEDSIĘBIORCY W ŁODZI
 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka, samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Jej misją jest zapewnienie beneficjentom pomocy w uzyskaniu dotacji, efektywnym wykorzystaniu środków unijnych, przeznaczonych na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie łódzkim.

#mywiemy
Akcja informacyjna dotycząca efektywnego wykorzystania dotacji na rozwój przedsiębiorczości w regionie łódzkim.

Wielokanałowa akcja dla COP obejmowała przygotowanie i publikację reklam w prasie, stworzenie spotów radiowych, specjalistycznych artykułów prasowych, produkcję filmów instruktażowych, prowadzenie webinariów i profilu na Facebook'u.
Zakres prac:
PRODUKCJA _ ATL MEDIA
REKLAMA PRASOWA I RADIOWA

Jako agencja odpowiadaliśmy za przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat zaplanowanych przez COP konkursów unijnych. Do podstawowych działań należało przygotowanie i publikacja reklam prasowych dostosowanych do konkretnych wydawnictw, wśród których znalazły się m.in. Newsweek, Forbes, Gazeta Prawna, Dziennik Łódzki i Gazeta Wyborcza z geotargetowaniem na województwo łódzkie. Akcja obejmowała również produkcję 30-sekundowych spotów radiowych, którym zapewniliśmy emisje na antenie takich rozgłośni jak: Radio Łódź, Eska Łódź, Nasze Radio Sieradz i innych regionalnych stacji.
FILMY INSTRUKTAŻOWE I WEBINARIA

Kolejnym ważnym działaniem dla COP była produkcja 15-minutowych filmów instruktażowych. Działanie obejmowało przygotowanie scenariusza, realizację i publikację filmów na stronie internetowej COP oraz kanale YouTube. Każdy instruktaż prowadził profesjonalny aktor w roli eksperta, który miał w przystępny sposób zaprezentować takie tematy jak: prace badawczo-rozwojowe, wniosek o dofinansowanie krok po kroku, realizacja i rozliczanie projektów unijnych. Atrakcyjność filmów zapewniała ścieżka dźwiękowa, wykorzystanie animacji i efektów wizualnych. Poruszone tematy były kontynuowane w prowadzonych przez nas webinariach. Odpowiadaliśmy za ich realizację z udziałem ekspertów, zapewnienie im oglądalności i późniejszą publikację na YT.
 
PRASA

Jako agencja odpowiadaliśmy za opracowanie specjalistycznych artykułów w tematyce związanej z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i koncepcyjnych oraz wynikających z nich korzyści. Celem artykułów było propagowanie wiedzy i zachęcanie do udziału w konkursach ogłaszanych przez COP. Dla zwiększenia zasięgów zapewniliśmy im reklamę natywną w postaci teaserów, które zamieściliśmy w portalach informacyjny
 
SOCIAL MEDIA

W Aplan Media wiemy, że samo posiadanie fanpage’a to za mało. Na Facebooku trzeba być aktywnym i trzeba wiedzieć, jak się promować. Dlatego stworzyliśmy dobry content na profilu COP. Przygotowaliśmy też strategię reklamową, która zwiększyła zasięgi postów i podniosła widoczność w grupie docelowej. Zadbaliśmy, aby fanpage COP odpowiadał na potrzeby osób zainteresowanych korzystaniem z dofinansowań i tych, którzy już stali się beneficjentam