CENTRUM OBSŁUGI
PRZEDSIĘBIORCY W ŁODZI
 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka, samorządowa jednostka organizacyjna, powołana przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Jej misją jest zapewnienie beneficjentom pomocy w uzyskaniu dotacji oraz efektywnym wykorzystaniu środków unijnych przeznaczonych na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie łódzkim.

#mywiemy
Przeprowadziliśmy akcję informacyjną dotyczącą efektywnego wykorzystania dotacji na rozwój przedsiębiorczości w regionie łódzkim.

Wielokanałowa akcja dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obejmowała przygotowanie i publikację reklam w prasie, stworzenie spotów radiowych, specjalistycznych artykułów prasowych, produkcję filmów instruktażowych oraz prowadzenie webinariów i profilu na Facebooku.
Zakres prac:
PRODUKCJA _ ATL MEDIA
REKLAMA PRASOWA I RADIOWA

Jako agencja odpowiadaliśmy za przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat konkursów unijnych zaplanowanych przez COP. Do podstawowych działań należało przygotowanie i publikacja reklam prasowych dostosowanych do konkretnych wydawnictw, wśród których znalazły się m.in. Newsweek, Forbes, Gazeta Prawna, Dziennik Łódzki i Gazeta Wyborcza z geotargetowaniem na województwo łódzkie. Akcja obejmowała również produkcję 30-sekundowych spotów radiowych, którym zapewniliśmy emisje na antenie takich rozgłośni jak: Radio Łódź, Eska Łódź, Nasze Radio Sieradz i innych regionalnych stacji.
FILMY INSTRUKTAŻOWE I WEBINARIA

Kolejnym ważnym zadaniem była produkcja 15-minutowych filmów instruktażowych. Działanie obejmowało przygotowanie scenariusza, realizację i publikację filmów na stronie internetowej COP oraz kanale YouTube. Każdy instruktaż prowadził profesjonalny aktor w roli eksperta, który miał w przystępny sposób zaprezentować takie tematy jak: prace badawczo-rozwojowe, wniosek o dofinansowanie krok po kroku, realizacja i rozliczanie projektów unijnych. Ścieżka dźwiękowa, wykorzystanie animacji i efektów wizualnych wpłynęły na atrakcyjność stworzonych filmów. Poruszone tematy były kontynuowane w prowadzonych przez nas webinariach z udziałem ekspertów. Odpowiadaliśmy za ich realizację, zapewnienie im oglądalności i późniejszą publikację na YT.
 
PRASA

Jako agencja odpowiadaliśmy za opracowanie specjalistycznych artykułów w tematyce związanej z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i koncepcyjnych oraz wynikających z nich korzyści. Celem artykułów było propagowanie wiedzy i zachęcanie do udziału w konkursach ogłaszanych przez COP. Dla zwiększenia zasięgów zapewniliśmy im reklamę natywną w postaci teaserów, które zamieściliśmy w portalach informacyjnych.
 
SOCIAL MEDIA

W APLAN MEDIA wiemy, że samo posiadanie fanpage’a to za mało. Na Facebooku trzeba być aktywnym i trzeba wiedzieć, jak się promować. Dlatego stworzyliśmy dobry content na profilu COP. Przygotowaliśmy też strategię reklamową, która zwiększyła zasięgi postów i podniosła widoczność w grupie docelowej. Zadbaliśmy, aby fanpage COP odpowiadał na potrzeby osób zainteresowanych korzystaniem z dofinansowań i tych, którzy już stali się beneficjentami.